ARTYKUłY: ELEKTROWNIE
Elektrownia cieplna
Elektrownia cieplna, w których istotne znaczenie odgrywa ciepło, wykorzystuje szeroko dostępne źródło energii. Oznacza to, że owe ciepło jest wynikiem spalania się rozmaitych paliw w wyniku którego powstaje para wodna.

Elektrownia geotermiczna
Elektrownia geotermiczna jest jednym z najbardziej interesujących rozwiązań umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej zgodnie z kanonami ekologicznymi. Sama geotermia jest uważana za jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa to obiekt zajmujący się uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii pochodzącej z rozszczepienia ciężkich pierwiastków chemicznych – najczęściej uranu dodatkowo wzbogacanego w izotop U-235.

Elektrownia maremotoryczna
Elektrownia maremotoryczna ma wiele nazw, jedni określają ja mianem elektrownią fal morskich, jeszcze inni nazywają ja elektrownią falowo-wodną.

Elektrownia maretermiczna
Elektrownia maretermiczna zwana też elektrownią oceanotermiczną to jedno z najbardziej tajemniczych zagadnień w świecie energii elektrycznej.

Elektrownia słoneczna
Elektrownia słoneczna - Słońce to największe źródło energii dla Ziemi. Przed milionami lat energia słońca, która docierała do naszej planety zamieniała się w węgiel, ropę naftową, gaz ziemny i wiele innych surowców służących nam dziś jako paliwo zasilające konwencjonalne elektrownie.

Elektrownia wodna
Elektrownia wodna zamienia energię spadku wody w energię elektryczną. Zasada działania jest stosunkowo prosta – tamy zatrzymują wodę w zbiornikach, aby podnieść jej wysokość tak bardzo, by wysokość z jakiej będzie spadała wytworzyła pożądaną siłę.

Elektrownie pływów
Elektrownie pływów są najrzadziej spotykanymi elektrowniami na świecie. Praca takiej elektrowni nie różni się niczym od pracy konwencjonalnej elektrowni wodnej. Cechą charakterystyczną takich budowli jest fakt, że elektrownie pływów budowane są nad brzegami morza i łączą otwarte akweny wodne ze sztucznie stworzonymi basenami i rozlewiskami wodnymi.

Elektrownie szczytowo-pompowe
Elektrownie szczytowo-pompowe można z przymrużeniem oka nazwać magazynami energii elektrycznej. To rodzaj elektrowni wodnej, w tym przypadku jednak nie mówi się o nieustannej produkcji prądu, jak na przykład legendarna i doskonale wszystkim znana Tama Hoovera w USA. Elektrownie szczytowo-pompowe dają możliwość kumulacji energii na zasadzie grawitacji.

Elektrownie wiatrowe
Elektrownie wiatrowe (farmy wiatrowe) są elektrowniami stosunkowo mało wydajnymi. Podobnie jak i ogniwa fotowoltaiczne nie wytwarzają dużych mocy.
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że ...?

Rośliny energetyczne mają szczególną zdolność do akumulowania zanieczyszczeń w systemie korzeniowym. Ich plantacja może w ciągu 15 lat oczyścić glebę z takich metali ciężkich, jak arsen, ołów, chrom, miedź, mangan, nikiel, rtęć i cynk. Za ciekawostkę można uznać fakt, iż zanieczyszczenia gromadzą się wyłącznie w korzeniach roślin, nie przenikają więc do produktów spalania.

LOSOWE ZDJĘCIA