ARTYKUłY: ODNAWIALNE ŹRóDłA ENERGII
Biogaz
Biogaz to jedno z najbardziej interesujących źródeł energii odnawialnej. Najczęściej jest pochodzenia organicznego, to produkt powstający w wyniku rozkładu drobnoustrojów. Są to między innymi ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego. Biogaz często nazywany jest gazem wysypiskowym.

Biomasa
Biomasa to jedno z najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii. Spalanie biomasy uważane jest za dużo bardziej korzystne dla środowiska naturalnego niźli spalanie paliw kopalnianych. Wszystko to za sprawą stosunkowo niewielkiej zawartości siarki w biomasie. Samą w sobie biomasę dzieli się na trzy podstawowe kategorie:

Biopaliwa
Biopaliwa to odnawialne źródło energii. Powstaje w wyniku przetwarzania organizmów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Biopaliwa dzieli się na trzy podstawowe grupy:

Energia geotermalna
Energia geotermalna - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. To wewnętrzne ciepło Ziemi występujące we wszelkiego rodzaju źródłach znajdujących się około 4 do 5 tysięcy metrów pod powierzchnią ziemi. Niekiedy są to otwarte źródła, innym znów razem energia geotermalna pochodzi ze skał. W tym drugim przypadku najbardziej „energetycznymi” miejscami są regiony aktywne sejsmicznie i wulkanicznie.

Energia słoneczna
Energia Słońca to odnawialne źródło energii. To bardzo ekologiczny sposób na pozyskiwanie energii, w żaden sposób bowiem nie przyczynia się do degradacji środowiska.

Energia wiatru
Energia wiatrowa w chodzi w skład odnawialnych źródeł energii. Wszystko to za sprawa faktu, że promieniowanie słoneczne nie jest jednolite dla całej naszej planety, to z kolei rodzi energię kinetyczną (to energię ciała, związaną z jego ruchem). Mowa tutaj oczywiście o wiatrach.

Energia wodna
Na Ziemi mamy około 1,4 mld km3 wody! To potężne zasoby, można też rzec, że to swoisty magazyn energii. Energię pochodzącą z wody i praw fizyki można zdobywać na kilka sposobów. Energia wspominanej wody na energię elektryczną zamieniana jest w różnego rodzaju elektrowniach wodnych. W ten sposób wykorzystuje się siłę spadku wody (jak w słynnej elektrowni Edgara Hoovera), są też technologie pozwalające czerpać energię z wody za sprawą pływów i fal morskich, oraz wykorzystywać różnicę temperatur wód (elektrownie maretermiczne).
CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że ...?

W Danii energia wiatru pokrywa 25% zapotrzebowania na energię elektryczną. W duńskim sektorze energetyki wiatrowej istnieje około 20 tys. miejsc pracy.

LOSOWE ZDJĘCIA